Πολυνομία και Κακονομία στην Ελλάδα.Η Νέα Έρευνα του διαΝΕΟσις.

Καταχώρηση 2016/07/07
ιατί υπάρχουν τόσοι πολλοί νόμοι στην Ελλάδα;  Και γιατί είναι τόσο κακογραμμένοι; 

Η νέα έρευνα της διαΝΕΟσις μελετά τα προβλήματα της πολυνομίας και της κακονομίας, τα αίτια και τις συνέπειές τους, και προτείνει λύσεις για να διορθωθούν.
 
H πολυνομία και η κακονομία είναι δύο πτυχές της διαδικασίας νομοθέτησης που έχουν άμεσες επιπτώσεις στην δημόσια διοίκηση, τη δικαιοσύνη και την οικονομία.
 
Η διαΝΕΟσις ανέθεσε στον Αναπληρωτή Καθηγητή του ΕΚΠΑ Δημήτρη Σωτηρόπουλο και τον υπ. Διδάκτορα του ΕΚΠΑ Λεωνίδα Χριστόπουλο να εκπονήσουν μία μελέτη που να χαρτογραφεί το φαινόμενο της πολυνομίας στην Ελλάδα και να προτείνει λύσεις για την αντιμετώπισή του.